jafar's FotoPage

By: jafar edrisi

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage]
View complete fotopage

Tuesday, 21-Aug-2007 17:21 Email | Share | Bookmark
تصاویر کشور هلند

مسابقه اسبدوانی
دریاچه در مسیر دوچرخه سواری یه سمت واسنار
دوچرخه دانش آموزان
دیدار با جناب آقای مصباح در سفارت ایران
سعد فرزام در حال بادبادک بازی
ساحل واسنار
بادبادک بازی در ساحل واسنار
دیدار با جواد محمدی و سعد فرزام
مراسم یابود شهدای جنگ 15 آگوست در لاهه
مراسم یابود شهدای جنگ 15 آگوست در لاهه
دادگاه لاهه - کاخ صلح
فرم جدید لباس در حمایت از دانش آموزان نیازمند
دادگاه لاهه - کاخ صلح
دادگاه لاهه - محوطه مشعل صلح جهانی
نمونه ای از سنگ ایران در مجموعه سنگهای صلح
نمونه ای از سنگ ایران در مجموعه سنگهای صلح
مشعل صلح جهانی
مشعل صلح جهانی
یکی از فعالان صلح در کاخ صلح لاهه
فعالان صلح
فعالان صلح
فعالان صلح
آسیابهای معروف هلند
آسیابهای معروف هلند در مسیر روتردام
روتردام از بالای برج یورومس
هتل نیویورک در روتردام
رود مس در روتردام
برج یورومس
کتایون و جاسپر - روتردام
عبور از رود مس
عبور از رود مس
مسیر کیندردایک
مسیر کیندردایک
مسیر کیندردایک
مسیر کیندردایک
مسیر کیندردایک
مسیر کیندردایک
آسابهای معروف در کیندردایک
آسابهای معروف در کیندردایک
آسابهای معروف در کیندردایک
مسیر دالم به هلموند - خانه قدیمی
مسیر دالم به هلموند
مزرعه گل
مسیر آینتهووون به ماستریخ
بادبادک 120 تکه در ساحل اشقفنینگن
کفشهای سنتی هلندی
کفشهای سنتی هلندی
مصاحبه با تلویزیون West Tv
مصاحبه با تلویزیون West Tv
مصاحبه با تلویزیون West Tv
مصاحبه با تلویزیون West Tv
دریاچه - لاهه
بازدید از مجموعه Sea Life
بازدید از مجموعه Sea Life
بازدید از مجموعه Sea Life
بازدید از مجموعه Sea Life
بازدید از مجموعه Sea Life
اهدا مجموعه کارت و سی دی به معاون شهردار لیس خندام - لاهه
- کاشت درخت - لیس خندام - لاهه
کاشت درخت - لیس خندام - لاهه
کاشت درخت - لیس خندام
دیدار از دادگاه لاهه - کاخ صلح
دیدار از مشعل صلح جهانی
دیدار رسمی با نمایندگان ایران در مجمع حقوق بین الملل
مجسمه های کارتونی - اشقفنینگن
مجسمه های کارتونی - اشقفنینگن
کفشهای سنتی هلندی
بانجی در اشقفنینگن
هتل بزرگ لاهه
مرغان دریایی - اشقفنینگن
اشقفنینگن
تزیین دیوارهای خانه های هلندی
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مادورودام - هلند کوچک
مجسمه پتروس فداکار - روبروی هلند کوچک
منطقه لیس خندام - لاهه


View complete fotopage


© Pidgin Technologies Ltd. 2016

ns4008464.ip-198-27-69.net